Biểu mẫu giám sát công trình xây dựng mới nhất 2024

5/5 - (1 bình chọn)

Biểu mẫu giám sát công trình xây dựng là mẫu báo cáo được sử dụng để báo cáo tiến độ thi công công trình được giám sát và triển khai như thế nào.

Mẫu báo cáo giám sát công trình giúp chủ đầu tư có cái nhìn rõ hơn về dự án. Đây là những mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng, tháng hoặc quý tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về mẫu báo cáo giám sát thi công và mẫu báo cáo theo thông tư 04/2019/TT-BXD cho những ai quan tâm.

Mau bao cao tu van giam sat thi cong moi nhat

Bán tấm lợp nhựa tại Hà Nội 2022

1. Biểu mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng

1.1 Mẫu báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình hiện nay

Theo quy định, cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát thi công xây dựng có nhiệm vụ lập mẫu báo cáo giám sát thi công theo tuần, tháng, quý hoặc năm và báo cáo tổng kết quá trình giám sát thi công. Mẫu báo cáo này giúp cho chủ đầu tư nắm được tình hình tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Dưới đây mà mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

                                      TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      ĐẦU TƯ                                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

                                     (CƠ QUAN  GIÁM SÁT)

(Địa điểm),… ngày… tháng …năm 20…

BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ SẢN PHẨM

Công trình: Tên công trình/ hạng mục công trình

Thuộc dự án, Thiết kế KT-DT: Tên thiết kế kỹ thuật – dự toán hoặc Dự án

 • Tình hình thực hiện thi công công trình:
 1. Đơn vị thi công:
 2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng…năm 20…đến tháng… năm 20……
 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Bao gồm: Lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, phần mềm sử dụng khi thi công công trình).
 4. Khối lượng đã thi công:
TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú
Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công
1
2
3
 1. Tài liệu đã sử dụng trong thi công công trình:

Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công công trình.

 1. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào; Trong quá trình thi công có gặp trở ngại gì làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã được phê duyệt không)
 2. Tình hình giám sát, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của chủ đầu tư:
 3. Tình hình giám sát công trình của chủ đầu tư:

– Cơ sở pháp lý thực hiện:

– Thành phần giám sát:

– Thời gian giám sát:

– Nội dung giám sát:

 • Kết quả giám sát:
 • a) Đơn vị thi công:

+ Tiến độ thực hiện.

+ Quy trình thực hiện.

+ Tình hình kiểm tra và quản lý chất lượng của đơn vị thi công.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng đơn vị thi công công trình.

 1. b) Đơn vị kiểm tra:

+ Tiến độ kiểm tra.

+ Tình hình kiểm tra và quản lý chất lượng của đơn vị kiểm tra.

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng đơn vị kiểm tra.

III. Kết luận và kiến nghị:

– Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …….

– Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật dựa theo thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng dựa theo quy định trong thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

– Đề nghị cơ quan Quyết định đầu tư (tên cơ quan Quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

 

                                                                                                                                                                                                                                        THỦ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

1.2. Link download mẫu báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình

Để có thể download miễn phí biểu mẫu báo cáo giám sát công trình các bạn vui lòng nhấp vào đây để tải mẫu về.

2. Mẫu báo cáo giám sát thi công xây dựng theo thông tư 04/2019

                ………….(1)……………..                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số: ……….                          ……., ngày……tháng……năm……

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………(2)………

……(1)…. báo cáo tình hình giám sát thi công công trình/hạng mục công trình ….(3)…. từ ngày đến ngày như sau:

 1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô và công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình được cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, đảm bảo an toàn được phê duyệt các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
 2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:
 1. a) Tên đơn vị thi công;
 2. b) Đánh giá sự phù hợp năng lực của chỉ huy trưởng hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp dựa trên quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;
 3. c) Thống kê năng lực của máy móc, thiết bị trong kỳ báo cáo. Đánh giá sự phù hợp của máy móc và thiết bị so với hợp đồng xây dựng.
 1. Đánh giá về khối lượng và tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công xây dựng và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:
 1. a) Khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo và khối lượng công việc đã nghiệm thu. So sánh tiến độ thi công của tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);
 2. b) Đánh giá công tác của tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Đề nghị thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);
 3. c) Công tác an toàn lao động: Công tác kiểm định những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thống kê các khóa huấn luyện và các đợt kiểm tra an toàn cùng với các vi phạm an toàn lao động và xử phạt các tai nạn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.
 1. Thống kê công tác thí nghiệm đã thực hiện trong kỳ báo cáo và số lượng các kết quả thí nghiệm đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng của công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện và các thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận.
 2. Thống kê các công việc xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).
 3. Thống kê những thay đổi trong thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. Phân loại, đánh giá việc thẩm định và phê duyệt các thay đổi thiết kế này.
 4. Thống kê những tồn tại hay khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình (4) trong kỳ báo cáo (nếu có). Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá nguyên nhân, kết quả và biện pháp khắc phục theo quy định.
 5. Đề xuất và kiến nghị của tư vấn giám sát về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

GIÁM SÁT TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Để download mẫu báo cáo giám sát thi công theo thông tư 04/2019 miễn phí bạn có thể tải tại đây

Trên đây là các mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng và link download miễn phí. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại các thông tin hữu ích cho các bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Showroom: 2961 Quốc Lộ 1A Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Kho hàng: Ngã tư Bà Điểm- Huyện Hóc Môn- TPHCM

Nhà máy: Hà Nội

Điện thoại: 096 757 7891 (Ms. Linh) – 0966 337 891 (Ms.Tư)

Email: linh.nguyen@minhphatpc.vn

 

Website: https://minhphatpc.vn

Xem thêm:

0966.337.891