Minh Phát

Tác giả Minh Phát với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc về ngành xây dựng, tấm lợp, là người luôn tạo ra những giá trị cốt lỗi, hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp và cung cấp những kiến thức chính xác nhất về nội thất, xây dựng, kinh nghiệm làm nhà cho quý độc giả.

Xem các bài viết khác